Čakre

Čakre su moćni energetski centri duše. Svaka pojedinačno ima posebnu funkciju i određene moći. Zdravstveno stanje naših čakri utiče na naše fizičko i mentalno zdravlje. Postoji nekoliko različitih delova duše, čakre su jedan osnovni deo. Postoje sedam osnovnih čakri koje se nalaze duž kičme i one su najmoćnije. Šest manjih, ali podjednako moćnih čakri nalaze se na svakoj strani kukova, ramena, i slepoočnica.

Najmoćnije od ovih jesu čakre ramena. Čakre deluju tako što nam ojačavaju dušu sa energijom. Ovih trinaest čakri su ključne za život. Niko ne može da živi bez njih.
Sedam čakri duž kičme jesu ’’sedam pečata’’, o kojima je pisano u Hrišćanskoj biblijskoj knjizi ’’Otkrovenja’’. Ovo su ’’sedam svetiljki vatre što gore pred tronom Boga.’’ U mnogim grimoarima i drevnim tekstovima, tajna reč za ’’čakru/e’’ jeste ’’Bog/ovi’’. Na primer, reference određenim ’’rečima moći’’ što ’’gospodare bogovima’’.

Autori Jevrejsko/Hrišćanske Biblije razvratili su i iskvarili svo duhovno znanje u pokušajima sistematičnog odstranjivanja svega ovoga od naroda. Ovo znanje je držano i iskorištavano od strane ’’’odabrane’’ manjine kako bi oštetili čovečanstvo.

’’Drvo Života’’ prethodi Jevrejstvu/Hrišćanstvu hiljadama godina. ’’Drvo Života’’ jeste zapravo mapa ljudske duše. Deblo simbolizuje kičmu a grane predstavljaju 144, 000 nadija koji cirkulišu či/veštičju moć. Zmija viđena u kaduceji korišćena od strane Američke Medicinske Asocijacije i Veterinarske medicine predstavlja kundalini silu. Na žalost, ovaj najsvetiji simbol koji predstavlja lečenje na svim nivoima grozno je oskrnavljen i iskvaren od strane Jevreja/Hrišćana.
Takođe su oslovljavane kao ’’pečati’’ jer su neprijateljski vanzemaljci zapečatili ih čovečanstvu kako bi sprečili našu tekovinu božanskih moći i znanja. Odsećeni smo od duhovnog i astralnog sveta. Hiljadama godina pre, mi bili smo poput Bogova, dok zemlja nije bila napadnuta i dok nije izbio ’’rat u raju’’. Neravnoteže u ovoj energiji i blokade, zajedno sa rupama u auri izazivaju zavisnost od alkohola i droge, depresiju, nedostatak osećanja za druge i druge oblike života, uvredljivo ponašanje i mnoge druge stvari koje truju čovečanstvo.

Postoje 13 glavnih čakri, sa sedam koje se nalaze duž kičme kao najmoćnije; čakre na ramenima su blizu kičmenim čakrama u moći i čakre kukova i slepoočnica koje podupiru ove. Čakre slepoočnica, kukova i ramena čine ’’’Bedeme’’ ’’Hrama Solomona’’. 666 jeste Kabalističko merilo Sunca. Pravo značenje ’’Hrama Solomona’’ jeste HRAM SUNCA. ’’Sol’’ ’’Om’’ i ’’On’’ su sve reči za sunce. ’’Sol’’ je Latinska reč za Sunce i slična je Engleskoj reči ’’soul’’ što znači duša. ’’Om’’ je ime dato od Hindusa Duhovnom Suncu i ’’On’’ je Egipatska reč za Sunce.

Simbol trojstva čakri – čakri kukova, ramena i slepoočnica može biti viđen u karti Hijerofanta Velike Arkane u mnogim špilovima Tarota- simbolizovane skiptrom u rucu Hijerofanta.

Simbolizam Hrama Solomona jeste pravilno transformisana ljudska duša, ali je ukraden i i iskvaren od strane Jevreja i od njega je stvoren lažni Jevrejski lik, kao što je slučaj sa fiktivnim nazarećaninom, i gotovo svime u Jevrejsko/Hrišćanskoj Bibliji. Sunce predstavlja prosvetljenu, transformisanu, i ojačanu dušu.

Dijagram ljudske duše može se videti u sigilu Aštarot desno. Dve prave sa svake strane jesu stubovi pozitivne i negativne energije sa svake strane ljudske duše- crno i belo od yin i yang; simbol Venere simbolizuje srčanu čakru, elektranu duše. Petokraki Sigil Aštarot predstavlja pet elemenata, vatru, zemlju, vazduh, vodu, i suštinu invociranu u tri najvažnija čvora duše. Ovo ima veze sa Tarotom, Primetite AšTAROT što je preuzeto od svog Drevnog Egipatskog porekla i užasno iskvareno u Jevrejske ’’Torah’’ ili ’’Pentateuch’’ i ’’Pet Knjiga Mojsija’’’gluposti.

Ljudska duša je u obliku krsta sa jednakim stranama. Ovo je predstavljeno sa ’’Četiri Kvartala’’ ’’Četiri Pravca’’

Prednji deo tela/duše jeste Sever, vladan elementom zemlje.
Zadnji deo tela jeste Jug, vladan elementom Vatre
Leva strana tela je Negativni Pol. Kroz levu ruku, uzimamo energiju. Leva strana je vladana elementom vode i smer joj je zapad.
Desna strana je Pozitivni Pol i vladana je elementom vazduha.

Usmeravamo energiju kroz desnu ruku.

Elemenat Suštine/etera je u centru
Vatra i Vazduh su električni
Voda i Zemlja su magnetni

Svaka od sedam osnovnih čakri ima posebnu funkciju i moć. Sve čakre, osnovne i manje direktno utiču na organe tela pored kojih se nalaze. Ovo je recipročna veza u pogledu zdravlja, jer oboleli organ će uticati na moć čakre i obrnuto. Kundalini leži sklupčan pri dnu kičme ispod korene čakre koja se nalazi kod repne kosti. Kundalini leži uspavan dok nije stimulisan kroz moć meditacije ili u ređim slučajevima, ne podigne se kroz nesreću, bilo fizičku ili neku drugu vrstu traume.
Svaka čakra je u obliku malog levka, poput minijaturnog tornada. Čakre se uvek vrte sem kad ih osoba voljom ne zaustavi kao u nekim postupcima astralne projekcije.

Osnovni pregled sedam glavnih čakri:

PRVA, KORENA ČAKRA, ’’MULADHARA’’ ŠTO ZNAČI, ’’KOREN’’.

LOKACIJA: Koren repne kosti
ELEMENT: Zemlja
BOJA: Crvena
BROJ ’’LATICA’’: 4
PLANETA: Saturn
DAN: Subota
METAL: Olovo
FUNKCIJA: Preživljavanje, prizemljenje
UNUTRAŠNJE STANJE: Stabilnost

Osnovna/korena čakra poznata u Sanskritu kao ’’Muladhara’’ kontroliše creva, bešiku, niže debelo crevo, noge, i adrenalinske žlezde. Ova čakra je crvene boje. Element joj je zemlja, metal olovo, i vladana je planetom Saturn. Prvi je od tri čvora, druga dva se nalaze kod srca i kod šeste čakre iza trećeg oka. Ova čakra daje stabilnost i uzemljenje. Vlada opstankom i instinktima. Korena čakra daje nam volju za opstankom, našu osnovnu sliku-sebe, i osećaj sigurnosti. Bes i požuda potiču od ove čakre, otuda fraza ’’videti crveno’’.
Prve tri čakre su najuticajnije u radu sa crnom magijom.

DRUGA SAKRALNA ČAKRA (SVADISTHANA)

LOKACIJA: Između navalne i pubične kosti
ELEMENT: Voda
BOJA: Narandžasta
BROJ LATICA: 6
PLANETA: Mars
DAN: Utorak
METAL: Gvožđe
FUNKCIJA: Seksualnost, zadovoljstvo, rađanje, kreativnost, sedište seksualne energije.
UNUTRAŠNJE STANJE: Kreativnost

Sakralna čakra poznata u Sanskritu kao ’’Svadisthana’’ je takođe znana i kao seksualna čakra. Ova čakra je narandžaste boje i kontroliše seksualnu požudu, seksualne i reproduktivne organe, niži abdomen, i bubrege. Element joj je voda a metal gvožđe. Vladana je planetom Mars. Utiče na radost, zadovoljstvo, seksualnost, i kreativnost. Sakralna i solar pleksus čakra pojačavaju delovanje seksualne magije.

TREĆA SOLARNA ČAKRA (MANIPURA)

LOKACIJA: Malo iznad pupka blizu solarnog pleksusa
ELEMENT: Vatra
BOJA: Žuta
BROJ LATICA: 10
PLANETA: Sunce
DAN: Nedelja
METAL: Zlato
FUNKCIJA: Volja, moć, manipulacija
UNUTRAŠNJE STANJE: Moć volje, izbor momenta

Solar pleksus čakra poznata u Sanskritu kao ’’Manipura’’ jeste čakra volje. Ovo je odakle moć borbe proističe. Vlada sistemom za varenje, stomakom, pankreasom, i mišićima. Solar pleksus čakra je žute boje i vladana je Suncem. Element joj je vatra a metal zlato. Ovu čakru osoba koristi da nametne svoju volju drugima.

ČETVRTA, SREDIŠNJA SRČANA ČAKRA (ANAHATA)

LOKACIJA: Središte grudi
ELEMENT: Vatra/Vazduh
BOJA: Zelena
BROJ LATICA: 12
PLANETA: Venera
DAN: Petak
METAL: Bakar
FUNKCIJA: Emocije
UNUTRAŠNJE STANJE: Osećaji

Srčana čakra poznata u Sanskritu kao ’’Anahata’’ jeste elektrana duše. Vladana je planetom Venera, metal joj je bakar, a element vazduh. Ezoterički, vladana je Suncem, element joj je vatra, a metal zlato. Kontroliše ljubavne emocije, timus žlezdu, pluća, i srce. Kontroliše cirkulatorni sistem duše.

Sada kao što znamo ’New Age’ pokret nije samo bez osnove, već mu nedostaje i mnoštvo znanja. Slušamo ovu neprekidnu poruku ’’ljubavi’’ konstantno, kako je srčana čakra ’’ljubavna’’ čakra saosećanja, samo-žrtvovanja, davanja, i sl. Ovo je obmana, obmana kako bi nas sprečili u spoznaji njene prave moći.

Srčana čakra je elektrana duše. Srčana čakra ima moć nad besom, hrabrosti, strahom, i snažnom energijom. Ova energija može biti eksplozivna. Element vatre vlada srcem i povećava adrenalin pri borbi ili bežanju. Srčana čakra je centar našeg napada i odbrane; ovim možemo napasti sa agresijom i poraziti neprijatelje. Srčana čakra pod voljom i kontrolisanim tehnikama disanja može ugrejati telo i odupreti se hladnoći. Kada usmerena, srčana čakra može nas ispuniti sa energijom, vitalnošću, neustrašivošću, i pouzdanjem.
Moćna srčana čakra omogućava nam da uživamo više u životu.

Ona je veza između viših i nižih čakri, kao što corpus callossum spaja obe hemisfere mozga. Više čakre deluju sa astralom; astralnim vidom i telepatijom, povezujući se sa drugima duhovno i prebacujući svoju volju, šaljući primajući telepatske poruke (3će oko), astralnim sluhom i komunikacijom (grlo) i astralnim znanjem i razumevanjem univerzuma (krunska čakra).

Niže čakre deluju sa zemaljskim radnjama- preživljavanje (korena), seksualnost, kreativnost (2ga) i volja, opiranje (3ća). Srčana čakra jeste gde imamo svoj životni cilj. Zato što je toliko važna, tu neprijatelj najčešće napada. Bogovi i Faraoni Drevnog Egipta se mogu često videti sa prekrštenim rukama preko svojih grudi. Ovo simbolizuje zaštitu najvažnije srčane čakre.

U Srpskom jeziku, često smo čuli izreke ’’goruće srce’’ ’’ima srca’’ i tako dalje. Srčana čakra povezana je sa žarom osobe za životom, ciljevima, osećaju kontrole, samo-poboljšanju. Imati srce nisu izvrnuta učenja ’new age’ neznalica, već imati srce pri postizanju svojih najviših ciljeva, nagon koji vas gura ka najboljem što možete biti, entuzijazam i lična motivacija što nas gura napred, goruća ŽELJA. Ovako napredujemo i postižemo.

Poznati atletičari koji koji uspeju da budu među prvima na Olimpijskim igrama jesu oni koji su potpuno koncentrisani na svoj sport i trening i imaju goruću želju do tačke opsesije da uspeju na sam vrh. Oni imaju srce. Neprijatelj napada srce jer ovde se pokretajuća životna-sila, ambicija i elektrana duše nalazi. Posledice osiromašene srčane čakre jesu depresija, apatija (ne marenje ni za šta; ravnodušnost), samo postojanje a ne zapravo življenje, biti bezumni rob, razdvajanje od svih emocija i osećanja. Krajnji rezultat jeste samoubistvo ili smrt jer više ništa nije bitno.

Srčana čakra jeste sedište svih emocija kao i sedište naših ambicija i pokretanja. Osoba može da mrzi čitavim srcem takođe. Odavde dolazi pokretajuća sila u crnoj magiji koja će učiniti ili narušiti magijsko delo. Ako osobi nedostaju osećanja i želje, neće uspeti u svojim ciljevima. Ovo je razlog zbog kojeg je srčana čakra toliko važna. ’New age’ učenja su iskvarena i nepotpuna. Čega se neprijatelj boji najviše jeste da čovečanstvo ima znanje da se odbrani kao celina i samo-poštovanje da ODBIJU da budu robovi. Samo-poštovanje takođe dolazi od srčane čakre. Srčana čakra se koristi za ljubavne čini i pri lečenju.

PETA GRLENA ČAKRA (VISHUDDI)

LOKACIJA: Grlo
ELEMENT: Vazduh
BOJA: Nebesko plava
BROJ LATICA: 16
PLANETA: Merkur
DAN: Sreda
METAL: Merkur
FUNKCIJA: Komunikacija, samo-izražavanje
UNUTRAŠNJE STANJE: Duhovni sluh, intelekt

Grlena čakra poznata kao ’’Visudda’’ u Sanskritu, vlada vratom, tireoidnom žlezdom, grlom, ustima, glasom, sluhom, i dušnikom. Ova čakra je nebesko plave boje i vlada komunikacijom, intelektom, i samo-izražavenjem. Njena planeta je Merkur, metal tečni Merkur ili živa, i element joj je vazduh. Ova čakra takođe vlada astralnim sluhom.

ŠESTA ČAKRA TREĆE OKO (AJNA)

LOKACIJA: Iza trećeg oka
ELEMENT: Eter
BOJA: Indigo/plavkasto-ljubičasta
BROJ LATICA: 2
PLANETA: Mesec
DAN: Ponedeljak
METAL: Srebro
FUNKCIJA: Duhovni vid
UNUTRAŠNJE STANJE: Intuicija

Šesta čakra poznata kao ’’Ajna’’ u Sanskritu nalazi se tačno iza trećeg oka. Treće oko je produžetak ove čakre i vlada astralnim vidom. Ova čakra je duhovno sedište duše. Kada aktivirana, često će zasijati svetlo. Vlada nad očima, fizičkim i astralnim vidom i pinealnom žlezdom. Ljubičasto-plave/indigo boje je, element joj je eter, metal srebro, planeta Mesec. U ovoj čakri se susreću ida i pingala i ova čakra je duhovno sedište duše. Pri nekim radovima, energija je usmerena iz korene čakre, nagore duž kičme do šeste čakre i projektovana je kroz treće oko, kao što se vidi u mnogim Egipatskim hijeroglifima.

SEDMA KRUNENA ČAKRA, SEDIŠTE BOŽANSKOG, (SAHASRARA)

HILJADU PUTA

LOKACIJA: Vrh glave
ELEMENT: Voda
BOJA: Ljubičasta
BROJ LATICA: Lotos od 1000 latica
PLANETA: Jupiter
DAN: Četvrtak
METAL: Kalaj
FUNKCIJA: Prosvetljenje
UNUTRAŠNJE STANJE: Blaženstvo

Krunska čakra poznata kao ’’Sahasrara’’ u Sanskritu nalazi se na vrhu glave, tačno na vrhu. Ljubičaste je boje, vlada mozgom, štitnom žlezdom, nervnim sistemom. U alegoriji, njen simbol je hiljadu-latični lotos. Ovaj simbol ima poreklo još u Drevnom Egiptu. Ova čakra pobuđuje blaženstvena stanja. Vladana je elementom vode. Ova čakra vlada nad svim astralnim čulima. Kada je otvorena i aktivirana, osoba može čuti astralne glasove.

Kundalini Zmija (životna energija)

Bioelektricitet, što je i što radi:

Bioelektricitet je također znan kao životna sila, Ći, električno tijelo, prana, aura, duh, itd. Postoje mnoga različita imena za ovu energiju.

Naše tijelo pokreće bioelektricitet. Misli su električni impulsi u mozgu. Mozak pokreće bioelektricitet. Kada ovaj elektricitet postane nestabilan, pojedinac se razboli.

Količina bioelektriciteta koju pojedinac ima, određuje njegov stupanj fizičkog, psihološkog, i duhovnog zdravlja. Ljudi, koji su bolesni ili depresivni, imaju manju količinu bioelektriciteta. Depresija sama po sebi, je simptom manjka bioelektriciteta.

Bioelektricitet povećava našu energiju, našu imunost na bolesti, našu karizmu, daje pozitivan vanjski izgled, i jača našu misaonu moć. Sa povećanim bioelektricitetom, naše misli (električni impulsi) postaju jače i više sposobne da se manifestiraju u stvarnosti.

Neki primjerio bioelektriciteta uključuju:

Budistički redovnici, koji nepomično sjede na ulici (prosvjednici), su poliveni benzinom i zapaljeni. Nastavljaju sjediti mirno dok ne izgore i umru.

Borilačke vještine: udaraju kroz beton svojim šakama, ruka nož «karate isječen» velike otpornosti, uništavajući, smrtonosnim udarcima, ne ozlijeđeni.

Dim Mak: smrtonosna borilačka vještina jarkoga svijetla specifično razara Či (varijacija bioelektriciteta) meridijane (točke bioelektriciteta gdje teže energija u akumpunturi) kroz specifično vrijeme koje uzrokuje odgođenu smrt, nekada i pet mjeseci kasnije. Poznato je da je Brus Li radio ovu tehniku.

Kada um, kroz strah, paniku, ili kada je pojedinac u životnoj opasnosti, to nekada daje pojedincu da podigne ekstremno teške predmete, na primjer, zadnji dio auta, koji bi u normalnim uvjetima bilo nemoguće.

Telekineza – sposobnost pomicanja predmeta umom.

Pirokineza – sposobnost potpaljivanja predmeta umom.

Elektrokineza – sposobnost kontrole predmeta, kao kompjutera koji radi na elektricitetu.

Levitacija – neki majstori borilačkih vještina i joge imaju sposobnost da levitiraju svoja tijela u zraku.

Snaga pojedinčevog bioelektriciteta je osnova svakog magijskog uspjeha. Stare čini sa čudnim sastojcima imaju malo ili ništa sa uspjehom magijskog rada, uspjeh ovisi o jačini uma i aure (bioelektrično polje) koje će sa ispravnim fokusom i usmjerenjem utjecati na okolicu pojedinca ili nekoga drugog.

Oni znani kao Bogovi (jako moćni i napredni vanzemaljci koji su genetski modificirali svoj DNK tako da ne stare), imaju mnogo ove energije. Hijeroglifi na zidovima Egipatskih hramova, grobnica i unutar Egipatskih Piramida govore kako je važna ova energija u postajanju Božanstva.

Dostizanje pravog Božanstva je jako teško i traži konstantan naporan rad i posvetu. Majstorstvo uma je neophodno. Duh, dok god ste živi, je dio fizičkog sobstva. Da, mnogi od nas se mogu astralno projicirati (ostaviti naša tijela po volji), ALI, fizičko sobstvo se ponaša tako da jača dušu dok god smo živi. Moje iskustvo sa mrtvima jest da oni ne evouliraju više u moći, iznad onoga što su imali kada su bili živi. Duh ostaje duh dok se ne reinkrinira u fizičko. Samo kroz snagu duše (moćan bioelektricitet), će pojedinac dostići božanstvo.

Kundalini i čakre:

Kundalini je najviša forma joge. To je božja stvar. Sva učenja Joge, Budizma, Hinduizma, itd., i zapadnih religija, propovijedaju bespomoćnost, govore pojedincu kako biti totalna žrtva i pokušavaju se pobrinuti da se rezultati iz tih disciplina čuvaju pod kontrolom, ako se postignu uopće. Sveti spisi (hijero znaci «Svet» i glif znači «simbol») ostavljeni za nas u Egiptu (jedan od originalni centara Pravog drevnog Paganizma) su instrukcije kako postati Bog.

Cilj vodećih religija, i istoka i zapada, je držati čovječanstvo porobljenim i bespomoćnim. Te religije uzimaju strah kao alat. «Karma» ovo, i «Karma» ono. Paganizam ne propovijeda bespomoćnost. On se protivi granicama postavljenim slobodi.

Čakre

Ima sedam čakri lociranih uz duž kralješnice koje su najjače. To su «sedam pečata», pisanim u Kršćanskoj bibliji u «Otkrivenju». To su «sedam lampi vatre koje gore prije trona Božjeg». Nazvani su «pečati» jer su ih vanzemaljski neprijatelji zapečatili u čovječanstvu da bi spriječili naš dobitak božje moći i znanja. Mi smo odsječeni od duhovnog i astralnog svijeta. Tisućama godina ranije, bili smo poput Bogova, dok zemlja nije napadnuta i dogodio se «rat u Raju». Kako smo zapečaćeni to je uzrokovalo degradaciju ljudske rase. Nebalansiranost i blokade ove energije, zajedno sa rupama u auri uzrokuju alkoholičarsku i narkomansku ovisnost, depresiju, manjak suosjećanja prema drugima i drugim formama života, zlostavljačko ponašanje i mnogo drugih svari koje čovječanstvo razbolijeva.

Kundalini

VATRENA ZMIJA je simbol kundalini. Ona leži mirna, smotana na bazi kralješnice, ispod Muladhara čakre. Cilj je podići zmiju (skrovište energije) iz baze kralješnice, kroz svih sedam čakri i izvan krunske čakre iznad glave. Da bi ovo napravio sigurno, svih sedam čakri treba biti potpuno otvoreno i neometano.

Da bi podnio veliku količinu bioelektriciteta sigurno, tijelo pojedinca treba biti snažno i svih sedam čakri treba biti potpuno otvoreno.

Kundalini je životna sila i vrlo je seksualna po prirodi. To je razlog zašto Kršćanska Crkva i ostale RHP religije izbacuju masturbiranje i sve forme seksa. Seks je kreativna moć; to je korištenje životne sile da bi se stvorilo još jedno ljudsko biće. Kada je pojedinac istreniran i iskusan, upotreba ove sile se može upotrijebiti u mnoge druge ciljeve.

Hata (fizička) joga može biti od velike pomoći koja stimulira i otvara čakre i vrlo je preporučljiva. Povećavajući naš nivo fizičke fleksibilnosti, životna sila lakše teče. Treba samo pogledati ukočenost u starijoj dobi i bolesno zdravlje koje ga prati, stara dob prethodi smrti.

Postoje mnoge metode za buđenje ove moći. Neke od njih uključuju:

Pjevanje – Vibracije su jako moćne. Moć glasa može razbiti staklo, oslabiti željezo i cementnih struktura. Vibracije uzrokuju da se čakra otvori i stimuliraju kundalini na bazi kralješnice.

Kontrolirano disanje (pranyama) – različite metode kontroliranog disanja su specifične za svaku čakru. Svi smo svjesni kako je dah važan životnoj sili. Egipatski Bog Tot je rekao mnogo puta «Život je u Dahu».

Vizualizacija i koncentracija – kroz vizualizaciju i fokusiranje na pojedinačnu čakru, možemo ih otvoriti, zatvoriti i kontrolirati.

Pojačavanje bioelektriciteta najbolje je raditi polako i postepeno. Pojedinčevo fizičko i duhovno sobstvo je naviknuto raditi na određenoj voltaži bioelektriciteta.

Povećan bioelektricitet:

Može inducirati intenzivan blagoslov.

Jača i osvjetljuje auru.

Daje osjećaj laganosti, ploveći, sjaji i pomaže u astralnoj projekciji (kada pojedinac želi dušom napustiti svoje tijelo pa se sigurno vrati)

Otvara um pojedincu sa spiritualne kontakte i telepatsku komunikaciju. Omogućiti će da se otrgnemo bolestima i također omogućava moć da se izlječimo.

Štiti imuni sistem.

Omogućuje moć da se radi magija- prava magija bez rekvizita- praznih ruku. To je umjetnost pravog adepta. Ceremonija je nepotrebna.