Pirokineza

Pirokineza je sposobnost da kontrolišete, palite i gasite vatru, koristeći snagu svoga uma.

Ovo je opasno. Trebalo bi da ste adept i veoma iskusni sa kontrolom i usmeravanjem energije, jer neiskustvo može prouzročiti opasne opekotine na vama, čak iako možda imate snažnu auru. Izuzetno snažna aura je neophodna za sposobnost pirokineze.

Počnite tako što ćete zapaliti sveću.
Kako biste ovo izveli sigurno, trebalo bi da ste adept pri gašenju vatre pre nego je krenete stvarati. Postavite obe svoje ruke, tako da dlanovi budu usmereni ka unutra oko 1,5 centimetar sa svake strane plamena sveće i usmerite svoju energiju ka plamenu, voljom je gaseći. Ovo je izuzetno napredno i morate imati snažnu auru. Pokušajte se koncentrisati na crnu energiju između svojih dlanova gde bi plamen trebao da bude.

Kako biste upalili plamen: izvedite Meditaciju za Stvaranje Toplote, i usmerite energiju koju proizvedete ka čakrama ruku.
Ugasite sveću. Postavite obe ruke, tako da dlanovi budu usmereni ka unutra oko 1,5 centimetar sa svake strane fitilja sveće, koji bi trebao da tinja malo.
Usmerite energiju iz svojih čakri na rukama i koncentrišite intenzivnu toplotu na žar sveće i voljom ga upalite. Pokušajte da se koncentrišete na belu vrelu energiju, između svojih dlanova. Žar, sa vežbom će početi da sija jače i na kraju, će se upaliti.
Ugasite plamen, koncentrišite energiju između svojih dlanova na žar i fitilj sveće i usmerite je da upali plamen ponovo. Sa dovoljno energije u čakrama na rukama i koncentracije, upaliće se ponovo.
Kako napredujete, razdvajajte svoje dlanove sve više i više jedan od drugog.
Kada uspete da upalite sa razdvojenim dlanovima i do 1 metra, koncentrišite se na paljenje fitilja sveće bez da je užaren. Upalite hladan fitilj.

Kao dodatak korišćenju energije iz svojih čakri na dlanovima, koristite moći svojega trećeg oka. Treće oko ima direktnu putanju energije ka fizičkim očima gde se energija projektuje. Jednom kada ste postali adept pri vežbi navedenoj gore, pokušajte da koristite svoje ruke sve manje i manje. Ponovo, važno je da prvo savladate gašenje vatre pre nego krenete sa paljenjem.

Širite svoju auru i povežite je sa plamenom sveće. Sveća bi trebalo da bude oko tridesetak centimetara ili manje ispred vas. Povežite svoju auru i ugasite plamen.

Jednom kada ste postali iskusni, uradite isto i upalite žar.

Kada ste u stanju da koristite samo svoju auru kako biste upalili plamen sveće, širite svoju auru i povežite je sa predmetom oko 30 centimetara ili manje ispred vas i projektujte toplotu kao što ste radili sa dlanovima. Kako napredujete, udaljavajte predmet sve dalje i dalje.

Umesto izvođenja samo meditacije praznine, vežba iznad može da joj bude zamena jer zahteva intenzivnu, usmerenu koncentraciju.