Otvaranje Srčane Čakre

Ukrštanje ruku čini krug koji direktno utiče na čakru srca.
Udobno sedi, opusti se i uđi u meditativno stanje.
Prekrsti ruke kao na primeru na dnu stranice. Ruke bi trebale dirati ramena.

Postavi ruke tako da palac dira prstenjak i mali prst, ostavljajući kažiprst i srednji prst uspravno.
Duboko udahni i spusti glavu tako da ti brada dira prsa. Drži bradu čvrsto na prsima kroz svaki izdisaj, glavu diži samo na udisaju.
Koncentriši se na čakru srca. Izdahni i govori: «AMON».

6. Koncentriši se na srčanu čakru

7. Produži N-N-N-N-N dok ne ostaneš bez vazduha. Pokušaj namestiti ton da bi osetio u sredini prsa gde se srčana čakra nalazi.
8. Ponovi 8 puta.

Vizualiziraj sliku sa leve strane, gde ti je srčana čakra kao i ti potopljena u snažnoj zelenoj auri i koncentirši se na osećanje svoje srčane čakre na nekoliko minuta.

Pokušaj da podesiš ton tako da je osetiš u sredini grudi gde je srčana čakra locirana.