Otvaranje 12. i 13. čakre

Bočne čakre su jednake na obe strane. Nalaze se na centru boka, kao što ilustracija pokazuje.

Da bi otvorio ove čakre samo se koncentriši na jednu i vizualizuj je okrenutu prema unutra. To isto napravi sa drugom čakrom.
Čudan osećaj pritiska, svraba i vibracija je pozitivan znak da si ih uspešno locirao i otvorio. Bočne čakre su produžetak 1. čakre, ali kao i čakre na ramenima koje su u korespodenciji sa srcem, nalaze se malo iznad te čakre.