O Hipnozi

Svi mi imamo desnu stranu i levu stranu mozga. Leva strana mozga jeste naš svesni um koji koristimo svaki dan kada donosimo svesne odluke i koristimo logiku. Ovo je aktivna muževna strana mozga. Pasivna strana jeste desna strana mozga. Ovo je receptivna ženska strana. Desna strana mozga je izuzetno sugestivna i strana kojoj pristupamo tokom meditacije i hipnoze.

Kako bismo pristupili pasivnoj desnoj strani, atkivna leva strana mora biti obuzdana. Ovo je analogno gašenju struje u kući ili zgradi kako bismo pristupili električnim instalacijama. Ukoliko struja nije isključena, udar će nas sprečiti u pristupanju žicama. Um funkcioniše na isti način.

Što je više obuzdana leva strana, time je dublji trans, što je dublji trans, time je receptivnija pasivna desna strana.

Kako biste efektivnije hipnotisali sebe, morate biti u dubokom transu. Da hipnotišete drugu osobu, morate tu osobu ubaciti duboko u trans- što dublje, to bolje.

Kako biste hipnotisali nekoga, morate ostvariti neku vrstu veze. Ljudi koji su veoma sugestivni, osetljivi, i naivni jesu najbolji za hipnotisanje. Oni koji su nervozni, cinični, i kojima je neprijatno što ih se hipnotiše jesu teški za rad. CIA i druge neetičke profesije koriste barbiturate kako bi uspavali osobe koje se protive hipnozi. Koriste ih taman toliko da um još uvek može da prima sugestije. Ukoliko se koriste previše, sesija će biti beskoristna.

Uspeh sesije zavisi od toga koliko je um spreman što se tiče sugestija. Hronični i dugotrajni problemi, duboko ukorenjeni prekidi, mentalne blokade zahtevaju mnoge sesije kako bi se prevazišli. Sugestije i afirmacije moraju biti ponavljane i ponavljane kako bi srušili prepreke u mozgu.

Pri hipnozi, operater je u kontroli. Stepen ove kontrole sa profesionalcem jeste jednak kao da osoba koja se podleže hipnozi predaje svoj čitav život operatoru koji može da naredi njemu/njoj da uradi bilo šta. Bili su mnogi izveštaji o tome kako su psihijatri stavljali svoje pacijente pod hipnozu i imali seks sa njima. Pacijentu je rečeno tokom sesije da se neće sećati incidenta nakon što se probudi. Ovo je čest primer. Kada dozvolite drugoj osobi da vas hipnotiše, doslovno joj predajete čitav svoj život u ruke i sa svakom sesijom, postajete sve više i više pod kontrolom te osobe.

Kako biste sprečili da vas bilo koja druga osoba hipnotiše, morate programirati svoj um tako da nećete nikada biti hipnotisani od strane druge osobe. Ovo stvara blokadu. Hipnotizeri su poznati da prave sopstvene blokade u umovima svojih pacijenata. Neki su stavljali i po nekoliko. Najčešći je taj da osoba koja je hipnotisana iskusi potpunu amneziju o sesiji. Druge blokade korišćene od strane neetičkih hipnotizera uključuju te da se subjekat može hipnotisati samo od strane tog operatora i nikoga drugog. Bilo je i slučajeva koji su završavali i na sudu gde je operator koristio zaboravnog subjekta da izvršava zločine.

Ljudski um može biti programiran da iskusi amneziju pri svakoj datoj situaciji.

 

Određivanje Dubine Stanja Transa:

Stanje laganog transa:

Osoba je fizički opuštena.
Kapci osobe obično drhte i mrdaju se.
Zvukovi mogu biti bolni.

Stanje laganog do srednjeg transa:

Delovi tela osobe se čine teškim.
Dah osobe postaje sporiji i dublji.
Intenzivan osećaj duboke opuštenosti (osobi se ne kreće, ne priča ili razmišlja).
Osoba se oseća odstranjeno od svoje okoline.

Stanje srednjeg transa:

Osoba je svestna transa, ali ne može da ga opiše.
Sugestivno stanje (Na primer, operator kaže osobi da ima mrava na ruci i osoba može zaista da ga oseti kako se kreće, iako ga zapravo nema ili operator kaže da je u sobi dim i osoba ga oseti, iako nema dima).
Katalepsija: Stanje karakteristično po nedostatku osetljivosti na spoljašnja stimulisanja i po ukočenosti mišića, tako da delovi tela ostaju u kom god ih položaju postavite.

Stanje dubokog ili somnambulističkog transa:

Osoba može otvoriti oči bez da utiče na trans.
Nepokretan pogled i širenje zenica kada su oči otvorene.
Potpuna amnezija.
Sistematizovana post-hipnotička amnezija.
Nekontrolisani pokreti očinih jabučica.
Osećaj lakoće, lebdenja, ljuljanja ili padanja.
Osoba doživljava izobličenje zvuka.
Osoba može kontrolisati svoje nenamerne telesne funkcije- npr., brzinu srca, krvni pritisak.
Oživljavanje izgubljenih sećanja.
Regresija godina.
Vizualne halucinacije.
Zvučne halucinacije.
Potpuna anestezija.

Metode testiranja dubine transa:

Operator mora da utvrdi dubinu transa kako bi i dalje bio u kontroli sesije. Ovo se radi testiranjem subjekta na njegovu receptivnost operatorovih sugestija. Najčešći metod koji se koristi jeste gde operator govori subjektu da on/ona ne može pomeriti svoju ruku. Primer:

’’Tvoja ruka je prikovana za stolicu, ne možeš je podići, i kada izbrojim do pet, hoću da pokušaš da je podigneš. Ukoliko si sarđivao, primetićeš da što više pokušavaš da podigneš ruku, tim je ona više prikovana za stolicu.’’

Operator broji do pet, ponavljajući nakon svakog broja, ’’Tvoja ruka je prikovana za stolicu.’’
Kada dođete do pet, ukoliko osoba ne može da pomeri svoju ruku, u transu je. Ukoliko osoba može da pomeri svoju ruku, on/ona nije primila sugestiju.

Operator mora da počne iz početka i objasni mu/njoj da ne može ništa da uradi bez njegove/njene saradnje. Uvek je važno da obezbedite poverenje osobe koju hipnotišete.

Sledeća faza jeste gde operator produbljuje trans i još jednom proverava koliko je duboko osoba u transu. Operator govori osobi njemu/njoj da će mu/joj gladiti ruku i da će on/ona osetiti povećanje neosetljivosti i gubitak osećaja u toj ruci. Nakon nekoliko minuta glađenja, i govorenja, operator štipne ruku osobe i isto to uradi i sa drugom rukom koja nije bila glađena pitajući osobu da li je on/ona osetio/la neku razliku. Ukoliko osoba odgovori da postoji razlika, stanje transa je postignuto; ukoliko ne, operator objašnjava osobi da dalji rad na produbljivanju transa mora da se postigne. Više sesija će biti potrebno kako bi osobu spustili dublje i dublje.

Sledeća faza koju operator testira jeste još i dublja faza. Ukoliko je osoba napredovala do ovog nivoa, on/ona biće amnezivni. Operator govori subjektu da zamisli da on/ona stoji ispred crne table sa parčetom bele krede i naređuje mu/njoj da uzme kredu i napiše tri reči na tablu. ’’Sada želim da uzmeš kredu i napišeš sledeće tri reči na crnu tablu: Prvo, drvo; zatim trava i na kraju oblak. Podigni ruku kada si završio sa pisanjem ove tri reči.’’ Kada osoba signalizuje da je završila pisanje reči, operator naređuje njemu/njoj da postoji gumica na ivici crne table govoreći ’’Želim da uzmeš gumicu i izbrišeš reči drvo i trava, ostavljajući reč ’oblak’. Kako brišeš ove reči, želim da ih takođe izbrišeš iz svog uma, tako da sve čega se sada možeš setiti jeste ’oblak’ ’oblak’. Ulaziš u dublji i dublji san. U dubokom si snu i sve čega se možeš setiti jeste ’oblak’. Sada, koje su tri reči koje si napisao/la na crnu tablu?’’ Ukoliko osoba može još da se seti tri reči, nije još dosegnula amnezivno stanje transa. Ukoliko ne može da se seti, osoba je dostigla ovo stanje dubokog transa. Operator bi tada trebao reći ’’Kada izbrojim do tri, tada setićeš se tri reči i ponovićeš mi ih.’’ Osoba bi tada trebalo da bude u mogućnosti da se seti reči i ponovi ih.

Kako bi bio u mogućnosti da uvede osobu u ovu fazu transa i sledeći put kada operator izvršava hipnozu, on/ona bi trebao da kaže subjektu pre nego ga/je povrati iz transa ’’Od sada, kad god te uvedem u trans, dosegnućeš istu dubinu transa u kojoj si sada dok izbrojim do deset.’’

Operator tada vraća subjekta iz transa:’’Sada ću izbrojati do pet. Kada dođem do pet, bićeš potpuno budan/na i osećaćeš se osveženo i odlično.’’

Samohipnoza

Za samohipnozu, trebate da uvedete sebe u duboki trans. Ovo što sledi jeste odlomak iz ’’Rasprava o Astralnoj Projekciji’’ od Roberta Brusa:

’’Kako Ući U Trans

Opustite i umirite svoj um svesnim disanjem. Zamislite kako se spuštate niz merdevine u mraku. Nemojte da vizuališete merdevine; samo zamislite da možete da osetite kako se spuštate. Pri izdisaju, osetite kako se spuštate korak ili dva niz merdevine. Pri udisaju, osetite kako stojite na merdevinama.

Ono što je potrebno jeste osećaj mentalnog padanja u vašem umu. Ovo menja nivo aktivnosti moždanih talasa iz budnog nivoa (Beta) u nivo spavanja (Alfa) ili u nivo dubokog sna (Teta). Jednom kada vam nivo aktivnosti moždanih talasa dosegne Alfu ućićete u trans.

Radite ovo koliko god je potrebno. Vreme potrebno za ulazak u trans varira, u zavisnosti od vašeg iskustva sa dubokim opuštanjem i smirivanjem uma.

Napomena: Jednom kada dobijete osećaj težine, prekinite vežbu mentalnog pada. Ukoliko vam se ne sviđaju merdevine, zamislite da ste u liftu, osetite kako propadate tokom svakog izdisaja, i kako stojite pri udisaju. Ili, zamislite da ste pero, osetite kako lebdite ka dole pri izdisaju a mirujete pri udisaju. Kao što sam napomenuo gore, potreban vam je efekat mentalnog pada kako biste smanjili nivo aktivnosti moždanih talasa. Efekat mentalnog pada, kada kombinovan sa dubokom opuštenošću i mentalnom mirnoćom, izazvaće da uđete u stanje transa. Slobodno koristite bilo koji scenario s kojim ste upoznati kako biste postigli ovo duboko propadanje.

Trans se oseti poput: Sve se čini tiho i osećate kao da ste u mnogo većem prostoru. Postoji veoma lagano brujanje u vašem telu. Sve se čini drugačije. Oseti se pomalo kao da stavite kartonsku kutiju preko svoje glave u mraku, osetite kako se atmosfera menja. Kao da je sve pomućeno ili zamagljeno. Bilo kakvi oštri zvukovi, dok ste u transu su bolni.

Duboki Trans
Nivo transa koji postignete zavisi u mnogome od vaše opuštenosti, koncentracije i volje. Kako biste ušli u dublji trans, tj., Teta nivo i više, morate se koncentrisati mnogo više i mnogo duže, na osećaj mentalnog propadanja sa svesnim disanjem. Prvi nivo transa, tj., kada se osećate veoma teško, jeste dovoljno dubok za projekciju. Iskreno vam preporučujem da ne ulazite u dublji trans od laganog, dok nemate dovoljno iskustva sa stanjem transa.

Kako možete reći dali ulazite u duboki trans? Postoje četiri veoma primetna simptoma:

Neprijatan osećaj hladnoće koji vas ne čini da drhtite, praćen gubitkom telesne temperature.
Mentalno, osećaćete se veoma čudno i sve će se činiti izuzetno spoooooro. Vaš proces razmišljanja će se usporiti kao da vam je ubrizgana snažna inekcija protiv bolova.
Osećaćete se nepovezano od svog tela, tj., snažan osećaj lebdenja i sve će se činiti udaljeno.
Potpuna fizička Paraliza. Napomena: Ove četiri stvari, SVE ZAJEDNO, označavaju da ulazite u duboki trans. Nemojte da pomešate blagi osećaj lebdenja koji ponekad dobijete pri laganom transu, tj., kako vam astralno telo postaje labavo. Ili mali gubitak telesne energije od mirnog sedenja tokom dužeg vremena i blage paralize, tj., težine, dubokim transom. Osećaj dubokog transa je prilično neprijatan i nepogrešivo se zna kad je dostignut.

Veoma je teško ući u duboko stanje transa, pošto vam trebaju visoko razvijena opuštenost, koncentracija i iskustvo sa transom plus mnogo mnogo volje i mentalne energije. Nećete slučajno upasti u duboki trans. Ukoliko ste zabrinuti da idete preduboko, zapamtite ovo: MOŽETE se vratiti iz transa kad god hoćete. Koncentrišite SVU svoju volju na pomeranje svojih prstiju. Čim možete da pomerite prst, pomerite ruke, prodrmajte glavu, tj., reanimirajte svoje telo; ustanite se i šetajte se okolo nekoliko minuta. Padanje u duboki trans nebi trebao da predstavlja problem sa ovom vežbom.

Ekspanzija Telesne Energije

U nekom trenutku nakon ulaska u stanje transa, osetićete blagu paralizu kako vas obuzima. Ovo će uskoro biti propraćeno dubokim vibracijama i osećajem brujanja. Takođe se možete osećati velikim i natečenim. Paraliza, vibracije i osećaj natečenosti su simptomi ekspanzije energetskog tela i opuštanja astralnog tela. Ovo je deo normalnog procesa spavanja. Energetsko telo se širi i otvara kako bi prikupilo i zadržalo energiju. Tokom ovoga, astralno telo lebdi slobdno, lagano vam fizičkog tela.’’’
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][Kraj Odlomka]

Neki ljudi koriste magnetofon i slušaju nasnimljena uputstva i izjave. Mana ovde je dok ste u dubokom transu, zvukovi mogu biti bolni i nadraživati nervni sistem. Svi smo različiti i trebali bi sami da eksperimentišete i nađete najbolji metod koji vam odgovara. Šta odgovara jednoj osobi ne mora da odgovara i drugoj.

Dok ste u ovom stanju, možete da se vratite u prošle živote, koračajući kroz vrata ili ’’portal’’ u svom umu.

Stanje dubokog transa jeste vreme da ponavljate afirmacije sebi kako biste programirali svoj um. Samohipnoza jeste u suštini poput hipnoze drugih, sa razlikom, da izjave dajete sebi. Ponovo, nekoliko sesija će možda biti potrebno.

Povratite se polako i postepeno, kao što biste se vratili iz astrala.

Hipnoza Drugih

Važno je da pročitate sve članke u odeljku hipnoze kako biste znali šta radite pre nego krenete sa hipnozom drugih osoba. Kako biste efektivno hipnotisali drugu osobu, ta osoba mora biti potpuno i duboko opuštena. Osoba bi trebala da sedi i bude udobno naslonjena. Dok leži, osoba bi mogla lako da zaspe.

Morate biti staloženi i morate imati kontrolu u svakom trenutku.

Započnite tako što ćete osobu provesti kroz potpuno opuštanje tela. Počnite od stopala, neka ih osoba napregne pa opusti; zatim članke, listove, kolena itd, sve do lica i glave.

Kada je osoba koju hipnotišete potpuno opuštena, recite mu/joj da se seti nekog srećnog događaja koji se odigrao u prošlosti. Pitajte ga/je neka pitanja o tom događaju, gde se odigrao, ko je bio uključen, kako se on/ona osećao/la tada, šta je bilo u sobi ili prostoriji gde se odigrao događaj itd. Ovo se radi kako bi se aktivirala intuitivna desna strana subjektovog mozga i podsvesni um sećanja.

Kada ste završili sa ovim iznad, recite subjektu da ćete sada brojati unazad. Sa svakim brojem, on/ona će postajati sve više i više opušteniji/a:

’’Deset; postaješ sve više i više opušteniji/a nego pre.’’
’’Devet; lebdiš sve dublje i dublje u stanje potpune opuštenosti.’’
’’Osam; telo ti je potpuno opušteno; jedva osećaš svoje telo.’’
’’Sedam; potpuno si opušten/a i osećaš se veoma mirno.’’
’’Šest; sa svakim dahom, opuštaš se sve više i više sa svakim izdisajem.’’
’’Pet; spuštamo se skroz u najdublji nivo opuštenosti.’’
’’Četiri; opusti se… tri, dva, jedan.’’

Želećete da odredite dubinu transa pri ovoj fazi. Ukoliko je subjekat nov sa hipnozom, obično je potrebno više sesija dok on/ona nije u stanju da pristupi dubokom transu.

Da produbite trans:

’’Deset; postaješ još više i više opušteniji/a nego pre.’’
’’Devet; spuštaš se i lebdiš ka dole sve dublje i dublje.’’
’’Osam; telo ti je potpuno opušteno
’’Sedam; sa svakim dahom, opuštaš se sve više i više sa svakim izdisajem.’’
’’Šest; spuštamo se dalje i dalje u sve dublji i dublji nivo opuštenosti.’’
’’Pet, četiri; opusti se… tri, dva, jedan.’’

Opet, želećete da odredite dubinu transa pri ovoj fazi. Ukoliko je subjekat nov sa hipnozom, obično je potrebno više sesija dok on/ona nije u stanju da pristupi dubokom transu. Ponovite korake tačno iznad ovog paragrafa ukoliko subjekat još nije u željenom nivou transa.

Ovde ćete programirati subjektov um. Pravite kratke ciljane izjave koje deluju na određeni problem. Radite samo na jednom problemu po sesiji i uverite se da je problem rešen pre nego što krenete na drugi. Sve izjave neka vam budu u sadašnjem vremenu. ’’Ću’’ se nikad ne ostvari jer um ne razume buduće vreme.

Za regresiju prošlih života:

Uvedite subjekta u duboki trans i recite:
’’Brojaću unazad od 10-1.’’
’’Sa svakim brojem, ućićeš u dublje i dublje stanje opuštenosti.’’
’’Kada dođem do jedan, stajaćeš ispred vrata.’’

Polako brojte unazad.

’’Stojiš ispred zatvorenih vrata. Brojaću unazad od deset do jedan i kada dođem do jedan, hoću da okreneš kvaku i otvoriš vrata.’’ ’’….3, 2, 1.’’
Sada pitajte subjekta da li je otvorio vrata. Ukoliko nije, on/ona nije u dovoljno dubokom transu kako bi ova sesija bila uspešna. Ili ga/je uvedite još dublje ili ga/je izvedite iz transa i završite sesiju.
Ukoliko je on/ona otvorio/la vrata, tada recite:
’’Sada želim da prođeš kroz vrata. Nalaziš se sada u prošlom životu.’’ ’’Pogledaj oko sebe, šta vidiš?’’ ’’Koji je trenutni datum’’ ’’Ko si ti?’’

Nastavite da mu/joj govorite kroz iskustvo

Kada ste spremi da povratite osobu iz transa- ’’Brojaću od jedan do pet.’’ ’’Kada dođem do pet, otvorićeš oči, bićeš potpuno budan, svestan i osećaćeš se odlično.’’
’’1…2…3…4…5’’ ’’Otvori oči.’’

Ukoliko želite da obrišete sećanje osobi koju ste hipnotisali, gde se on/ona neće sećati ničega vezano za sesiju, pobrinite se da mu/joj kažete na kraju sesije ’’’Kada se probudiš, nećeš se sećati ničega vezano za ovu sesiju.’’ ’’Poslednje sećanje ti je kako si prošao/la kroz vrata.’’ (Šta god se desilo pre sesije).

Pri profesionalnoj hipnozi, obično je nužno brisanje sećanja subjekta koja su vezana za traume tokom regresije.

Primeri:

Privlačenje bogatstva-

’’Privlačiš sve više i više novca.’’ ’’Tvoj život je ispunjen bogatstvom i poseduješ sve što želiš.’’ (Slične izjave za novac)

Za lečenje:

Neka osoba vizualizuje svetlu lopticu svetlosti poput Sunca. Recite mu/joj da vizualizuje ovu svetlost na bolesni deo tela. ’’Svetlost je zaceljujuća energija, koja leči tvoj _________.

Recite ovoj osobi: ’’Vizualizuj lopticu sjajne svetlosti, poput Sunca. Vidiš li lopticu svetlosti?’’

Osoba bi trebalo da odgovori, ’’da’’.

’’Želim da postaviš lopticu svetlosti na svoj (ime dela tela).’’

’’Potpuno okruži (ime dela tela) sa lopticom svetlosti, oseti toplinu energije koja ti leči_______.’’

’’Svetlost je puna zaceljujuće energije koja ti leči (ime dela tela).’’

’’Tvoj _______ postaje normalan i zdrav.’’’

Nastavite da govorite subjektu tokom ovog zaceljujućeg procesa. Ovo će možda biti potrebno da se radi nekoliko puta, naročito ukoliko je problem hroničan.

Hipnoza je korisna u mnogo oblasti. Može se koristiti pri jačanju koncentracije, poboljšanju inteligencije i sećanja, pri uklanjanju fobija, i loših navika, uspostavljajući dobre navike itd.

Hipnoza Moći

Hipnoza moći je oblik samohipnoze koji je izuzetno efektivan. Sa standardnom samohipnozom, osoba ulazi u trans i ponavlja afirmacije kako bi modifikovala ponašanje. Sa hipnozom moći, osoba udiše energiju određene boje koja odgovara željenom cilju. Rezultati su mnogo ekstenzivniji i moćniji od obične samohipnoze. Pri hipnozi moći, radimo sa našom aurom.

Evo primera hipnoze moći:

Recimo da želite da privučete novac:
Udišite kao što biste pri Osnovnoj Meditaciji; sa svih strana svoga tela odjednom, zelenu boju. Svetlu, bogatu izražajnu zelenu. Ovo bi trebalo da se radi dok ste u što dubljem mogućem transu. Dok udišete zelenu i osvetljavate svoju auru njome izgovarajte:

‘’Udišem moćnu energiju koja mi privlači mnogo slobodnog i lakog novca na pozitivan način. Ovaj novac je besplatan i samo moj i mogu da ga zadržim.’’

Ponovite ovo nekoliko puta sa namerom dok udišete zelenu. Zelena je boja Venere i srčane čakre koja vlada novcem. Ovo zaista uspeva, ali mora se raditi svakih nekoliko dana kako bi novac pristizao.

Nakon toga, udišite izražajnu belu svetlost kako biste balansirali svoju auru tokom nekoliko udisaja.

Recimo da želite da izgubite suvišne kilograme:
Ovde želite da koristite nebesko plavu boju kako bi ubrzali svoj metabolizam i izgovorite: ’’Udišem plavu energiju koja ubrzava moj metabolizam na zdrav način i uzrokuje mi da gubim suvišno telesno salo.’’
Morate da ponavljate ovo od 5-10 puta i nastavite da udišete plavu energiju. Ovo će se morati raditi svakodnevno dok ne uočite rezultate i ponavljati kad god bude potrebno.

Uvek budite sigurni da izgovorite ‘’na pozitivan’’ ili ‘’na zdrav’’ način. Um uvek ide najlakšim putem i ne želite da budete mršavi usled neke bolesti ili da dobijete novac putem osiguranja od gubitka voljene osobe. Budite sigurni da pokrijete sve štetne stvari koje se mogu desiti kada radite sa svojim umom.
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]