Usmeravanje Energije

Da bi potpuno iskoristio svoje sposobnosti u magiji koja je usmeravanje energija, važno je biti upoznat sa energijom; osetiti je, uvlačiti je, otkriti je, poslati je van tela i manipulisati njome. To dolazi meditacijom, prepuštajući joj se i radeći s njom. Sa konstantnom vežbom, meditacije moći će prirodno povećati tvoj bioelektricitet- životnu kundalini (ki, či, ruah) energiju. Moći ćeš često osetiti energiju, samo se koncentrišući na nju. Svesnost je ključ u napredovanju sposobnosti i moći.

Lezi mirno i pokušaj biti svestan energije

u levom delu svoga tela, pa onda u desnom.

Usmeri energiju od leve strane prema desnoj, i obrnuto. Na kraju, neka se sretnu na sredini prsa (grudi).

Odavde, proširi energiju kroz telo u auru i skupi je. Igraj se s njom.

Nastavi širiti i skupljati energiju dok oba dela tela nisu balansirana. Onda oseti energiju na levoj i desnoj strani zajedno.

Oseti energiju s prednje strane tela i zadnje strane tela. Ponovi gornji proces.

Opet ponovi proces, ali ovaj put od gore pa od dole. Ponovi celi proces.

Sada, oseti energiju u celom svom telu kao celinu. Vežbaj širenje i skupljanje svoje aure nekoliko puta.

Zadnji put, povuci energiju u centar svoga tela i nežno je proširi, šireći i auru. Budi siguran da je sve balansirano i jednako.

Meditiraj o osećaju energije nežno, i širi auru nekoliko minuta.

Jako je važno da uvek usmeravaš energiju prema gore kroz krunsku čakru. Biće vremena kada ćeš je osetiti u nogama i stopalima. Ne sme tamo biti puno vremena jer može stvoriti probleme zbog manjka cirkulacije.