Otvaranje 8. i 9. čakre

 

Istraživanjem i otkrivenjem od Tota otkriveno je da su 8. i 9. čakra na ramenima. Otvaranje ovih čakri nam poravnava dušu i drastično otvara puteve prema ručnim čakrama, jačajući ih.

Model

Da bi otvorio čakre na ramenima, sve što trebaš napraviti jest vizualizirati ih kao na ilustraciji sa leve strane. Fokusiraj se i meditiraj nad njima par minuta. Osećaj vibracija i pritiska je pozitivan znak da si uspešno otvorio te čakre. Ovaj osećaj se može produžiti na ruke i može se činiti kao da će zaspati. Sada, poređaj čakre. Točan poredak čakri izgleda kao krst jednakih strana koji se vidi u mnogim sigilima. Setov sigil to pokazuje, kao i tri čvora. Tačan poredak čakri će ti drastično povećati moć.

Kreni od bazne čakre i okreni stožac (kupa ili konus) prema gore.

Isto napravi sa sakralnom i solarnom čakrom (druga i treća).

Fokusiraj pažnju na krunsku čakru i okreni stožac prema dole.

Napravi isto sa šestom i petom čakrom.

Sada, fokusiraj se na srčanu čakru i vizualiziraj kako se dva stožca susreću u njoj kao na ilustraciji iznad.

Završi tako da se ponovo fokusiraš na čakre ramena i vizualiziraj ih da su okrenute prema unutra.


Slika NE PREDSTAVLJA izokrenut krst nego POLOŽAJ čakri tj. energetskih centara!