Psihičke moći

/Psihičke moći

Značenje boja

Duhovnost, lečenje, inspiracija, posvećenje, vedrina, iskrenost i istina, odanost, unutarnji mir...

Invokacija suštine

Svako od nas ima slabosti i vrline sa određenim elementima. Gotovo svi imamo neravnotežu...

Invokacija vode

Možete izdahnuti vodu nazad u eter nakon svakog udisaja i čak izdahnuti je još malo nakon...

Invokacija vazduha

Sedite mirno i uđite u osrednji trans. Sada, zamislite se u vazduhu. Osetite lakoću i udišite vazdušni element...

Invokacija zemlje

Možete izdahnuti zemlju nazad u eter nakon svakog udisaja i čak izdahnuti je još malo...

Invokacija vatre

Invokacija vatre će vas učiniti vrućima. Zavisno od broja udisaja koje uradite ( samo do sedam je...

Moći

Osobi ne trebaju pomagala ili neki drugi ritualni predmeti da baci takozvanu ’’čin’’...

Hipnoza i samohipnoza

Svi mi imamo desnu stranu i levu stranu mozga. Leva strana mozga jeste naš svesni um koji...

Pirokineza

Pirokineza je sposobnost da kontrolišete, palite i gasite vatru, koristeći snagu svoga uma...

Telekineza

Telekineza je sposobnost uma da pomera objekte, kroz koncentraciju. Ovo je veoma napredno...