Meditacije za Astralnu Projekciju

Astralna projekcija je kada vaša duša napušta vaše telo vezana astralnom niti koja se NE MOŽE prekinuti sem ako vi to tako želite! Ovo je drugačije od daljinskog gledanja gde ulazite u trans i odlazite na određenu lokaciju. Naredne dve meditacije su samo osnovne vodilje.

Meditacija 1

Ova meditacija deluje čudno. Budite sigurni da želite da se projektujete, inače, bilo kakvo dvoumljenje vas može zadržati u telu. Morate biti opušteni, kako mentalno tako i fizički. Prvih par puta je najteže. Kao i sa bilo čim drugim, uporno vežbanje će učiniti ovo lakšim, kada više nećete čak ni morati da ulazite u dubok trans, već ćete se moći projektovati bilo kad voljom. Nekim ljudima je projektovanje lakše no drugima, jer su ovo radili u prošlim životima.

Smestite se što udobnije možete i uđite u trans (stanje potpune opuštenosti sa jako sporim disanjem). Kada ste toliko opušteni da više ne osećate telo, spremni ste.
Zamislite svoje astralno telo unutar fizičkog tela, koje je tamo zadržavano od vaših sedam čakri. Čakre mogu da se zamisle kao obojene jabuke.
Osetite svaku čakru kako se okreće i zaustavite njeno okretanje blago je okrećući u suprotnom pravcu od pravca u kome se okretala, kao što bi ste okrenuli okruglu kvaku na vratima.
Opustite se i pustite se, pokušajte da izađete.

Meditacija 2

Ovo je više kao pripremna vežba. Ova nije ni približno tako moćna kao predhodna, ali je manje intenzivna za vas koji biste pre ovo radili postepeno.

Lezite i opustite se, kao u predhodnoj vežbi. Uđite u trans. Opuštajte se dokle god ne osetite da plutate.
Sada, podignite svoju levu astralnu ruku gore. Vizualizujte ovo. Moraćete ovo da zamislite, ali energija će pratiti tamo gde je usmerite.
Podignite svoju desnu astralnu ruku i dodirnite svoje lice.
Neka se vaši astralni dlanovi dodirnu.
Uradite isto sa svakom vašom nogom i stopalom.
Zamislite celo svoje atralno telo kako pluta iznad vašeg fizičkog tela, ili da je negde drugde u sobi i koncentrišite se da ste tamo. Samo lezite i fokusirajte se na ovo na neko vreme.

Nastavite da ponavljate ovu vežbu često i eventualno, astalna projekcija će slediti.