Otvaranje Sakralne Čakre

Prekrsti šake, NE PREKRŠTATI palčeve – njih stavi jedan pored drugog i drži dlanove zajedno.

Udahni i napuni pluća.

Spusti bradu na prsa.

Skupi anus.

Izdahni i vibriraj I-I-I-I-N-N-N-N-G-G-G-G (kao u engleskoj reči «Thing») i koncentriši se na sakralnu (drugu) čakru.

6. Poravnaj čakru ka gore kao što je ilustrovano na slici.

Ponovi 8 puta. Kad završiš, vizualiziraj se u narančastoj auri par minuta dok se fokusiraš na sakralnu čakru.

«Ing» runa, gore, predstavlja kreativnu životnu silu kojom vlada ova čakra. Magijske kvalitete Ing rune se upotrebljavaju u seksualnoj magiji i plodnosti. Sakralna čakra je seksualna čakra.