SVE meditacije su mnogo lakše i brže postižu efekat ako koristite neki od Prizemljivača sa kristalima i orgonitima http://www.prizemljivanje.com

Stvaranje astralnog hrama

Redovno korišćenje astralnog hrama može da poveća uspešnost tvog magijskog rada (magija je usmeravanje energija) i može imati još drugih svrha. Znanje astralne projekcije bi bilo odlično, ali ne i neophodno. Duboko meditativno stanje i vizuelizacija su ključ. Hram treba izgraditi tokom rituala, u toku koga možeš zamoliti Oca čovečanstva velikog Enkija da ga blagoslovi. Meditiraj koliko god misliš da je potrebno da izgradiš svoj hram.

Možeš da izgradiš hram na bilo koji način po želji. Ovo je tvoje područije. Prvo vizualizuj spoljašnjost hrama. Može biti piramidalan, ili bilo kod drugog oblika koji izabareš. Od bilo kog materijala (treba da bude jak). Prođi kroz vrata. Ovo je tvoje mesto. Stvori sopstveni oltar, tepih, ili pod, bilo koje veličine, oblika ili boje. Hramu možeš dodati bilo šta što poželiš. Vatrene lampe, ogromne Bafomete, somotske crvene, plave ili crne zidove, sedišta sa jastučićima uz zidove za susrete sa duhvnim bićima ako ti je potrebno. Velike zlatne ili srebrne gorionike za mirise – ovo su samo neke od ideja.

Ovo je tvoje privatno unutrašnje mesto, u kome možeš da se osećaš slobodno. Što ga više budeš posećivao, postajaće jače.

Kada završiš sa gradnjom i ukrašavanjem svog hrama, treba da neko vreme izvedeš seksualnu magiju jer je seksualna energija najjača, pri kojoj ćeš da odeš u svoj astralni hram. Upotrebi orgazam, ispunjavajući celu prostoriju. Energija treba da bude električno plave boje. Ovo može da se radi više puta. Kada završiš možeš da pozoveš bilo koga iz duhovnog sveta sa kojima imaš ostvaren odnos da ga vide.

Upotreba svog astralnog hrama

Astralni hram može da se koristi za:
• Rituale
• Meditacije (sve vrste rada na astralu)
• Telepatsku komunikaciju
• Sastajanje sa svojim duhovnim vodićima

Ovde se možeš sastajati sa drugim astralnim bićima. Prvo bi trebalo da poznaješ onoga koga želiš da pozoveš, i trebalo da bi imaš izgrađen odnos sa njim/njom. Ovo je mesto gde možeš da komuniciraš i postavljaš pitanja.

Takode, možeš da odeš tamo i da se fokusiraš na određene aspekte koji se tiču psihičkih sposobnosti, ili da telepatski komuniciraš.
Da bi komunicirao telepatski sa drugim ljudskim bićem, idi u svoj hram u vreme dok on/ona spava i “nateraj” njegovu/njenu dušu u tvoj hram. Uradi ovo vizualizacijom. Kada je ona/on prisutna ako želiš da na njega/nju utičeš, razdvoji njegovu/njenu dušu izvlačeći svetlosno telo i pričaj sa svetlosnim telom, davajući kratke komande u sadašnjem vremenu.

Ako želiš da pričaš o nečemu bitnom pričaj kao da on/ona sede preko puta tebe. Možeš takođe reći njemu/njoj da zaboravi taj susret kada se probudi ali da će izvršiti zadate komande.