Ova stranica je osmišljena za testiraje i praćenje vaših NADPRIRODNIH – “nadnaravnih” sposobnosti koje razvijamo sve više i više što duže radimo siguran sangejzing- otkrili smo prekidač za njihovo pokretanje!

TO JE SUNGAZING!!!

Često se spominju i “nadprirodne” moći.
One ne postoje. Ne postoji NIŠTA što je nadprirodno ili podprirodno. Sve je to PRIRODNO. Moći nisu ništa drugo nego energetizirana središta svijesti koja dobijete na raspolaganje. Koja ste UVIJEK imali i koja ćete uvijek imati. Kao što ne možete iskoristiti MOĆ struje ako kabal nije dobar ili presjećen ili ima neki od drugih kvarova dok ga ne popravite takva je stvar i sa moćima koje prirodno imate kao Biće.

KOJU STRANU MOZGA KORISTITE ?

TEST
Ovaj test je namenjen proveri utvrdjivanja koju stranu mozga testirana osoba dominantno koristi. Test je jednostavan, treba samo par minuta posmatrati plesačicu i uočiti u kom se smeru ona vrti.

Ukoliko konstantno vidite da se plesačica vrti u jednom smeru onda to znači da kod vas dominira ona strana mozga koja je dole naznačena i u kojoj se odigravaju sledeći psihofizički procesi i način razmišljanja. Ukoliko plesačica menja smer u kome se okreće to znači da koristite obe strane mozga u razmišljanju i delovanju. Što je češća promena smera utoliko vaš mozak koristite potpunije. Da li vidite plesačicu kako se okreće u smeru kazaljke na satu ili obrnuto?

Većina ljudi će videti plesačicu kako se okreće u smeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu, tj. ulevo. To znači da takve osobe u živote daju prednost :

– Korišćenju logike
– Da su uvek usmerene na detalje
– Da se rukovodi pretežno činjenicama
– Nadareni su učenju jezika
– U razmišljanjima dominiraju sadašnjost i prošlost
– Od nauka najviše cene matematiku

Jedan broj ljudi će videti da se plesačica okreće u smeru kazaljke na satu, što znači udesno. To pokazuje da ti ljudi u životu daju prednost :

– Korišćenju osećaja u poslu ili životu
– Da su usmereni na sveukupnost imaju pred očima „veliku sliku“
– U radu se rukovode imaginacijom – zamišljanjem
– U pamćenju koriste simbole ili slike
– U razmišljanjima dominiraju sadašnjost i budućnost
– Od nauka su posvećeni filozofiji i religiji

Ova podela definiše kategorije najvećeg broja ljudi koji po IQ odgovaraju proseku.

Ukoliko plesačica pred vašim očima promeni smer okretanja to znači da su vam aktivne obe strane mozga, što vas svrstava u kateriju IQ iznad proseka. I konačno ako se plesačica okreće čas na levu a zatim na desnu stranu, od broja promena smera okretanja u jednom minutu, zavisi koliko ste visoko na IQ skali visoko iznad prosečnih osoba i blizu kategorije : veoma ili izuzetno inteligentnih. To znači da vaš mozak pri planiranju, donošenju odluka, razmišljanju i akciji, svaki put „pretrese“ zaključak uz korišćenje procesa iskustava i znanja iz obe moždane hemisfere.

Ako se plesačica okreće u smjeru kazaljke na satu tada više koristite desnu stranu mozga, a ako se okreće u smjeru obratnom od kretanja kazaljke na satu tada vam je dominantna lijeva strana.

Većina će vidjeti plesačicu kako se okreće u smjeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu, što znači da im dominira lijeva strana mozga, intelektualna i racionalna.

Kod alternativaca i osoba koje rade na sebi aktivnija je desna strana (okretanje plesačice u smjeru kazaljke na satu).

Koncentracijom je moguće svjesno utjecati na smjer okretanja plesačice, odnosno na percepciju smjera okretanja, što znači da se strane mozga isključuju i uključuju, uz zanimljiv osjet koji se pritom zbiva. Isprobajte! 🙂

FUNKCIJE LIJEVE STRANE MOZGA                                                FUNKCIJE DESNE STRANE MOZGA 

 

koristi logiku koristi osjećaje
usmjeren na detalje usmjeren na “veliku sliku”
rukovodi se činjenicama rukovodi se zamišljanjem
riječi i jezici simboli i slike
sadašnjost i prošlost sadašnjost i budućnost
matematika i znanost filozofija & religija
ima sposobnost shvaćanja može „ubrati” (tj.. značenje)
znanje vjerovanja
spoznaja cijenjenje
percepcija red/uzorak prostorna percepcija
poznaje naziv objekta poznaje funkciju objekta
temeljen na stvarnosti temeljen na fantaziji
oblikuje strategije predstavlja mogućnosti
praktičan impulzivan
siguran riskira 

 

LINK NIŽE:

BOUNDARY INSTITUTE

Kliknite na link gore u prozoru, registrujte se, testirajte i dajte nam na uvid vaše rezultate. Go to the Card Test Hall of Fame da pogledate vaše rezultate.

Indigo test
Ako ste na više od pola odgovorili sa DA vi ste indigo dete. Iindigo deca imaju plavu auru.
e evo ih!!!

Da li je vaše dete “indigo”?

1. Vaše dete se još od rođenja ponaša kao da je plemenitog roda?
2. Da li vaše dete ima osećaj da je ova planeta stvorena baš za njega?
3. Ima li vaše dete izrazit osećaj sopstvene važnosti?
4. Vaše dete ima teškoća sa disciplinom i autoritetima?
5. Odbija li vaše dete da uradi nešto što mu se nameće kao obaveza?
6. Da li vaše dete, recimo, nevoljno stoji i čeka u redu?
7. Vaše dete ne razume zadatke koje smatra zastarelim i prevaziđenim?
8. Da li vaše dete često ima bolje rešenje za obavljanje nekog zadatka od onih opšte prihvaćenih?
9. Da li shvatanja vašeg deteta odstupaju od onih ustaljenih?
10. Vaše dete ne želi da mu se nameće osećaj krivice?
11. Da li vaše dete ima neobjašnjivi osećaj za neke stvari?
12. Da li vaše dete može da iskaže neshvatljivo razumevanje i saosećanje prema nekim ljudima?
13. Da li je vaše dete rano razvilo sposobnost apstraktnog mišljenja?
14. Vaše dete je izuzetno inteligentno?
15. Vaše dete često sanja na javi?
16. Ima li vaše dete duboke prodorne oči?
17. Da li vam se ponekad čini da je vaše dete ovladalao opštom istinom?
18. Da li vase dete ima talenat za muziku, crtanje i matematiku?
19. Da li se vase dete oseca i prikazuje neku svoju intuiciju?
20. Da li je vase dete izuzetno kreativno?

Ova i druga pitanja treba da pomognu roditeljima u utvrđivanju da li je njihovo dete možda dete plave aure.