Pre izvesnog vremena naučnici NASA su potvrdili da na Merkuru postoje odredjeni predeli na kojima je temperatura daleko ispod nule. Zaprepašćujuće je da je potrebno bilo toliko vremena, uz sav napredak nauke, da se to utvrdi. Prve reakcije, verovatno tačne, ukazuju da nema uslova za neki život sem, eventualno, mikro organizama. Zanimljivo je da je na Zemlji, pre nekoliko godina, otkrivena neobična vrsta paukova, kojima nije potrebna ni svetlost, ni kiseonik a uporno opstaju u životu.

7032244

Granice su već odavno pomerene i naša svest se polako priprema za nešto što će potpuno preokrenuti naučni, a samim tim i svakidašnji svet. Da li, uprkos svemu, postoje ljudi koji će, kao nekada, usmeriti pažnju čoveka ka budućnosti u pravcu koji, većinom, priželjkujemo? Odgovor na ovako lako pitanje teško da možemo da damo. Ipak, koliko god ovo bilo paradoksalno, budućnost je uvek bila tu i pored nas. Svi odgovori na pitanja koje smo postavljali su nam uvek bili na dohvat ruke. Neko je nekada rekao da je carstvo nebesko tu dok je neko drugi “domišljato” primetio da je novac svuda oko nas i da se samo treba sagnuti i pokupiti ga sa zemlje. Upravo to neobično dugo saginjanje nas je udaljilo, koliko god čudno u ovo vreme zvučalo, od pomisli ko smo i kuda smo se u stvari zaputili.

Čovek, ponosno biće Univerzuma i nauke, pretvorio se u užurbanog hodača u mestu, propuštajući detalje stvarnosti i slaveći uzaludnost traganja. Geniji koji su hodali našom planetom, otkrivali su nešto što je, uglavnom, odavno otkriveno, ali su imali visok stepen senzibiliteta da to ponovo prepoznaju i zabeleže. Njihova genijalnost je skoro uvek plaćana previsokom cenom zahvaljujući upravo onim predstavnicima naše vrste koja je svu nadu polagala isključivo u nešto materijalno, odnosno opipljivo. Već poprilično materijalizovana gramzivost i umeće življenja po njenim nametnutim pravilima, prilično su nas udaljili od sadržajnosti ma kog pravca i oblika. Današnji naučnici i genijalni stvaraoci samo su deo mnogobrojnih timova i njihova imena prosto ne mogu da se probiju kroz šumu besmislenih reklama, tv serija ili modernih mediokriteta. Razlika, gledajući iz tog ugla, izmedju njih i protagonista bezbojnosti je isključivo u novčanom saldu i to na štetu prvih…

8688705