Bio je dugačak 50 metara i isto toliko širok. Nije ispuštao zvuke. Došao je do kuće Njegovog Visočanstva.Njihovo srce je postalo zbunjeno i pali su na stomak. Otišli su do kralja da ga obaveste

ufo-over-pyramids-in-egypt

Jedan od najintrigantnijih drevnih tekstova, Tuli papirus, beleži prvu pojavu NLO-a.

Za ovaj dokument se vezuje interesantna priča. Alberto Tuli, direktor odeljka za egiptologiju muzeja u Vatikanu, otkrio je 1933. godine jedinstveni papirus u jednoj antikvarnici u Kairu. Nažalost, bio je veoma skup, čak i za Vatikan, tako da je Tuli prepisao sadržaj ovog papirusa.

Kada se ponovo vratio po njega, papirus je nestao. Dve decenije kasnije, italijanski egiptolog princ Boris de Rakevilc, objavio je da je pronašao originalni papirus, „nepreveden i neobjavljen“.

Iako papirus nije bio kompletan, jasno je o čemu govori:

„U godini 22., u trećem mesecu zime i šestom satu dana… nebom je proleteo čudan disk koji nije imao glavu i koji je ispuštao neprijatan miris.

Bio je dugačak 50 metara i isto toliko širok. Nije ispuštao zvuke. Došao je do kuće Njegovog Visočanstva. Njihovo srce je postalo zbunjeno i pali su na stomak. Otišli su do kralja da ga obaveste. Njegovo Visočanstvo je naredilo da se konsultuju spisi iz Kuće života. Njegovo Visočanstvo je posredovalo u svim događajima koji su od tada usledili.

776c0abae64e725c74aa292cc1d31c49

Pošto je prošlo nekoliko dana, pojavilo ih se sve više na nebu. Obasjavali su nebo više nego samo Sunce. Moćni su bili ti diskovi.

Vojska kralja ih jep posmatrala sa Njegovim Visočanstvom na čelu. Nakon večere su se diskovi podigli još više. Ribe i isparljive materije su počele da padaju sa neba. Tako nešto čovečanstvo nikada nije videlo.

Njegovo Visočanstvo je zatražilo da se donese tamjan kako bi se umirilo srce boga Amon Ra, Boga dve zemlje. Naređeno je da se događaj zabeleži u analima Kuće života kako bi ostao zauvek zapamćen“.

Njegovo Visočanstvo je u stvari faraon Tutmos III, a čitava stvar se dogodila početkom njegove vladavine, negde oko 1480. godine pre nove ere.

Ovaj događaj je bio od velikog značaja, što se i da zaključiti iz toga što takav tekst uopšte postoji.

NLO je opisan kao tihi objekat u obliku diska koji je emitovao toksične gasove, a verovatno je bio napravljen od nekog metala pošto je navedeno da je imao jak odsjaj. Par dana nakon što ih je posetio izviđački NLO, pojavila se čitava flota.

Odlazak flote je označio neobičan događaj: sa neba su padale ribe i isparljive materije. Da li su NLO-i napunili rezervoare vodom iz Nila, a zatim izbacili ribe koje su tom prilikom pokupljene?

tuli-papirus

Tuli papirus ne pominje nikakav kontakt između posetilaca i Egipćana, ali je svakako zanimljiva pomisao da je vanzemaljska civilizacija bila zainteresovana za Egipatsko carstvo.

Niko ne zna gde se danas nalazi originalni papirus. Kada je istraživač Semjuel Rozenberg pisao muzeju u Vatikanu kako bi mu dozvolili da pregleda drevni tekst, dobio je sledeći odgovor:

„Tuli papirus više nije u vlasništvu muzeja u Vatikanu. Nestao je i nemoguće mu je ući u trag“.

petrie1