SEVERNA KAROLINA – Profesor na Medicinskom fakultetu u Severnoj Karolini Robert Lanza tvrdi da je smrt samo samo iluzija koju stvara naša svest.

668285_orig

Prema teoriji biocentrizma smrt nije konačna kao što to mi mislimo. Glavna premisa teorije je da je život ishodište koje stvara svemir, a ne da svemir stvara život.

To znači da naša svest određuje oblik i veličinu svega u svemiru, pa se prostor i vreme ne kreću ovom brzinom, nego smo ih mi tako složili u glavi, pa ih tako doživljavamo.

Ako osoba prihvati da su prostor i vreme samo konstrukti našeg mozga, naša percepcija realnosti, sledi zaključak da ideja besmrtnosti postoji u svetu u kojem nema granica u prostoru i vremenu. To znači, po teoriji biocentrizma profesora Lanze, da fizička smrt nije konačna.

Njegovu teoriju podržavaju i ona Iana Stivensona koji je na primeru dečaka Sema dokazao da reinkarnacija postoji. Dečak je, naime, rođen godinu i po nakon što mu je umro deda. Kada je imao 18 meseci, otac mu je menjao pelenu, u tom trenu dečak ga je pogledao i rekao:

– Kada sam bio u tvojim godinama ja sam menjao tvoje pelene.

Stivenson ima oko 2.500 slučajeva u kojim postoji dokazi da je dete zapravo reinkarnacija nekog prošlog života. Dokaz za to leži u sećanjima male dece.

ascension 2