Hira Ratan Manek

Vest koja je odjeknula u svetskim novinama: Šri Hira Ratan Manek posti...