Šta sve mogu da vam urade sa niskim frekvencijama, oružjem koje je najmoćnije i najzastupljenije, koje se ne koristi toliko na ratnim žarištima, tamo uglavnom koriste stari dobri barut da vam bukom i vatrometom odvuku pažnju, dok na vas mogu da deluju niskim frekvencijama, u vašoj sobi, kako im je volja.

070125_activedenial.jpg